สินค้าที่จะทำการคืนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุเดิมมีป้ายสินค้าเดิมที่เราทำการจัดส่งไป ไม่ว่าความเสียหายใดๆสินค้าที่ได้ถูกใช้งาน แล้วจะไม่สามารถคืนได้

หากต้องการคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Little Artist จะต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถคืนสินค้าได้โดย 
1.กรอกเอกสารการคืนสินค้าที่ทางเราได้แนบไปพร้อมกับสินค้า และแนบสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก(หากเป็นบัญชีของ SCB จะสามารถคืนเงินได้อย่างรวดเร็ว) 
2. ส่งคืนสินค้ากลับมาที่เราในสภาพดั้งเดิมในหีบห่อเดิม และไม่ผ่านการใช้งาน 
วิธีการกลับกล่อง Little Artist และคืนสินค้า

  • แกะกล่องสินค้าออก 
  • ประกอบกล่องกลับโดยให้ด้านในอยู่ด้านนอก 
  • ใส่ใบคืนสินค้า, ใบสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี และสินค้าที่ต้องการคืน 
  • ไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยและขอเลขพัสดุจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 

ที่อยู่ในการคืนสินค้าคือ: 
ษริษัท ลิตเติ้ล อาร์ติสท์ จำกัด
245/34 ซอย รามคำแหง 112 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240

หากต้องการคืนสินค้าจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน 
ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการส่งคืนสินค้า 
เมื่อลูกค้าไปคืนสินค้าที่ไปรษณีย์ไทยด้วยกล่องของ Little artist ซึ่งพิมพ์ใบธุรกิจตอบรับ พร้อมที่อยู่ส่งคืนไว้แล้ว จะใช้เวลาในการส่งสินค้ากลับ 5-7 วันทำการ กรุณาขอเลขพัสดุจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าและสามารถเช็คสถานะสินค้ากับไปรษณีย์ได้

ในการส่งคืนสินค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งหรือไม่ 
กล่องของ Little Artist รองรับค่าน้ำหนักในการคืนสินค้า 2,000 กรัม หากท่านคืนสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 2,000 กรัม ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง

หากไม่พอใจสินค้าที่ได้สั่งซื้อมาสามารถคืนได้หรือไม่ 
Little Artist ได้นำเสนอภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายลักษณะของสินค้าอย่างละเอียดแต่หากท่านไม่พอใจในสินค้า ทางเรายินดีรับคืนสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 30 วันเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ในการคืนสินค้าทุกครั้งกรุณาแนบใบส่งคืนสินค้ามาด้วยและ สำเนาสมดบัญชีหน้าแรก หลังจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเรียบร้อยแล้วเงินเต็มจำนวนจะถูกโอนคืนไปให้ท่านผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงิน

หากสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจะต้องทำอย่างไร 
Little Artist มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งสินค้าออกไปให้แก่ท่านอย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านได้รับสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดท่านสามารถส่งคืนสินค้า และแนบใบการส่งคืนสินค้าและ สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก กลับมาที่เราภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าหลังจากเช็คสภาพสินค้า เราจะคืนเงินให้แก่ท่าน ในกรณีที่สินค้าหมดเราจะรีบดำเนินการคืนเงินให้ท่านภายใน 7-10 วันทำการ

ที่นี่มีนโยบายอย่างไรในการจัดส่งสินค้าและคืนสินค้า 
ท่านสามารถอ่านนโยบายการจัดส่งสินค้าและคืนสินค้าได้ที่หัวข้อ "การจัดส่งสินค้าและนโยบายการคือสินค้า"

หากต้องการจะส่งคืนสินค้า แต่ไม่มีหีบห่อดั้งเดิมของสินค้าจะทำอย่างไร 
การบรรจุหีบห่อต้นฉบับที่เราส่งให้ท่านเป็นสิ่งจำเป็นในการส่งคืนสินค้า สินค้าที่ถูกคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่เคยถูกใช้หรือสวมใส่และต้องส่งคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าพร้อมกับใบส่งคืนสินค้า หากสินค้ามีตำหนิแต่ท่านไม่มีหีบห่อดั้งเดิมท่านจะต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้